Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX
Darmowa wysyłka już od 150,00 PLN Masz pytania 530033935
W koszyku: 0
Razem: 0,00 PLN

Regulamin sklepu


Regulamin Sklepu Internetowego BeeBio

 

www.beebio.pl

 

 

 

                                                                                                                     § Elementarz:

 

1. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient: osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, lub w wypadku, gdy nie jest jeszcze pełnoletnia posiada wymaganą zgodę opiekuna prawnego;

3. Konto: stworzona dla potrzeb Klienta, do jego własnego użytku, w celu składania zamówienia oraz przechowywania danych część sklepu internetowego;

4. Płatność: metoda zapłaty za zamówiony produkt oraz jego dostawę;

5. Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu internetowego;

6. Sklep internetowy: serwis internetowy działający pod adresem www.beebio.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć zamówienie;

7. Sprzedawca: Jolanta Biedrzyńska prowadząca działaność gospodarczą pod firmą Rossetto Jolanta Biedrzyńska z siedzibą w Krakowie (30-898) przy ul. Fryderyka Zolla 58H, NIP: 6762049019, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju;

8. Towar: ruchome produkty znajdujące się na stronie, które mogą stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży;

9. Wada towaru: niezgodność produktu, który Klient otrzymał z Umową;

10. Umowa Sprzedaży: umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu ;

11. Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, wyszczególniające ilość oraz rodzaj produktów.

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 8.27}.

 

                                                                                                                      § Postanowienia ogólne

 

1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy są zawierane w języku polskim. Ceny podane na stronie są wyrażone w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT);

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.beebio.pl,  prowadzony jest przez Jolanta Biedrzyńska Rossetto, ul. Fryderyka Zolla 58H, 30-898 Kraków. Zapewnia sprzedaż na terenie całej Polski oraz Krajów Unii Europejskiej;

3. W zależności od kraju, gdzie zamówienie ma zostać dostarczone zmienia się kwota, która jest pobierana za dostawę.

4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@beebio.pl lub telefonicznie pod numerem 530033935;

5. Na końcową kwotę, którą ma do zapłacenia Klient składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest poinformowany w trakcie składania Zamówienia;

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7, Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać przy użyciu formularza kontaktowego lub na adres sklep@beebio.pl.

 

                                                                                                 

             § Warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest dzięki spełnianiu wymagań technicznych takich jak: używanie komputera bądź urządzenia mobilnego z dostępem do internetu, używanie przeglądarek typu Mozilla Firefox (wersja minimum 4.0), Google Chrome (wersja minimum 5.0), Internet Explorer (wersja minimum 10.0), Opera (wersja minimum 9.6), posiadanie aktywnego konta poczty elektornicznej oraz włączenie usługi plików cookies;

2. Kolejnym warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu;

3. Aby założyć Konto na Stronie internetowej niezbędne jest podanie swoich danych osobowych oraz adresowych. Założenie takiego Konta jest darmowe i umożliwia szybszą realizację następnych zamówień, a także szybki dostęp do historii wcześniejszych zrealizowanych zakupów. Na koncie można również utworzyć listę ulubionych produktów, a także dodawać opinie o przetestowanych produktach. Logowanie się do Konta następuje poprzez podanie loginu oraz hasła, które zostały ustanowione przy rejestracji Konta. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez żadnych konsekwencji usunąć Konto poprzez kontakt ze Sprzedawcą;

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez założenie Konta lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta. Dane podane przez Klienta powinny być prawdziwe oraz aktualne. W przypadku gdy Klient poda złe dane, Sprzedawca nie ma obowiązku, aby zrealizować Zamówienie;

5. Klient ma prawo do wyboru płatności za zamówiony Towar:

- płatność gotówką przy odbiorze w punkcie Sklepu,

- płatność gotówką przy odbiorze zamówienia poprzez wręczenie sumy osobie działającej w imieniu przewoźnika (za pobraniem),

- płatnośc tradycyjnym przelewem bankowym przed dostawą na adres bankowy Sprzedającego, który podany jest w mailu potwierdzajacym Zamówienie. W przypadku, gdy płatność nie zostanie zaksięgowana w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia, Sprzedający zmuszony jest do anulowania Zamówienia. Klient zobowiązany jest do zawarcia w tytule realizowanego przelewu Numeru Zamówienia;

- płatność przelewem elektronicznym (przed wysyłką);

6. Czas realiazji Zamówienia wynosi  1- 3 Dni Roboczych. W wypadku przesyłki poza granice kraju czas realizacji może się wydłużyć do 5-6 Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia możliwa jest po zaksięgowaniu płatności w przypadku wybrania opcji płatności przelewem. Czas dostawy natomiast jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, może on się również wydłużyć z przyczyn związanych z trudnościami realizacji Zamówienia nie wynikającymi z winy Sprzedającego, o których w takich okolicznościach z pewnością Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez wiadomość mailową;

7. Klient przy odbieraniu przesyłki powinien sprawdzić jaki jest jej stan. W przypadku znalezienia uszkodzeń po odbiorze od kuriera, należy skontaktować się ze Sprzedającym;

8. Promocje na stronie internetowej Sklepu nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej;

9. Klient ma prawo wyrażnania swojej opinii o kupionym produkcie na Stronie interentowej w opcji opinie. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie mogą nikogo obrażać, naruszać dóbr innych osób, stanowić nieuczciwą konkurencję. Sprzedawca ma prawo usuwać wypowiedzi, które naruszają te prawa;

10. Sklep internetowy ma prawo do pozbawienia Klienta możliwości korzystania ze sklepu w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu sklepu;

 

§ Uprawnienia do odstąpienia od Umowy

 

1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Po upływie tego czasu możliwość zwrotu wygasa. Klient ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o decyzji zwrotu Towaru poprzez wiadomość elektroniczną lub wiadomość wysłaną pocztą. W treści takiej wiadomości powinny się znajdować dane Klienta, numer zamówienia oraz data i podpis.

2. Klient jest zobowiązany do odesłania Sprzedającemu Towaru w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Kosz za zwrot przesyłki ponosi Klient. Ma on również obowiązek zwrócić Towar w stanie nienaruszonym. Dotyczy to samego produktu, jak i jego opakowania ze względu na higienę i zdrowie innych Klientów. Towar powinien zostać zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentami zakupu wydanymi przez Sprzedawcę. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego;

3. Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu sumy dokonanej przez Klienta płatności w czasie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania od Klienta wiadomości o odstąpieniu od Umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem gotówki do momentu, gdy otrzyma zwracany Towar. Sprzedający dokonuje zwrotu gotówki na konto bankowe Klienta, z którego została dokonana płatność za Zamówienie;

4. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

                                                                                                                                 § Reklamacja

 

1. Umową sprzedaży są nowe produkty. W przypadku wady zakupionego Towaru od Sprzedającego Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawem, należy kierowaćnna adres sklep@beebio.pl. Rossetto Jolanta Biedrzyńska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni,. W przypadku konieczności wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji , firma Rossetto Jolanta Biedrzyńska  zobowiązuje się do poinformowac klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Rossetto Jolanta Biedrzyńska nie jest producentem Towarów oraz nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary i nie świadczy usług posprzedażowych. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach wskazanych na karcie gwarancyjnej. Klient może zgłaszać roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie.

 

                                                                                                                               § Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca . Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi zgodę, także w celu marketingowym;

2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który skorzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia jego dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

W przypadku Klienta, który skorzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia jego dane osobowe, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

3. Klient ma w każdym momencie dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub wycofania;

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży uniemożliwia zawarcie tejże umowy.

 

                                                                                                                                 § Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;

2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Należy również dostarczyć Sprzedawcy wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym;

3. Wszelkie materiały, grafika, zdjęcia oraz inne, znajdujące się na Stronie internetowej objęte są prawami autorskimi oraz prawem własności przemysłowej. Wykorzystanie tychże materiałów w jakiejkolwiek formie wymaga zgody Sprzedającego;

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

producenci


marki jakie u nas znajdziesz
ANNABELLE MINERALS ANWENARDELLAVABENTONBOHO BEAUTYCLOCHEEDUETUSECOCERA EQUILIBRAEYLUREFANCY HANDYFITOMEDGOSHHAKUROHERBARIA HERBATINTHi HYBRIDHOLIKA HOLIKAHULU IBD INVEOIOSSIIT' S SKIN KHADIKLAIRSL'OREALLa-Le LILY LOLO LUMENEMAKE ME BIO MAKEUP REVOLUTIONMANUFAKTURA MEWA MANUFAKTURA NATURA MAYBELLINE NEW YORKMISSHAMIYAMIZONMOHANIMOKOSH NABLANACOMINeo NailNOVA KOSMETYKIORIENTANAPOLNY WARKOCZPUKKAPURO BIO RESIBOROOMCAYSSKIN79SYLVECOTANGLE ANGELVIANEKYOPEYOUR NATURAL SIDEZEW